صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

آموزش خروج اضطراری از آسانسور

در مواقع قطع ناگهانی برق یا خرابی آسانسور  ابتدا خونسردی خود  را حفظ کنید

کلید 0 و 1 اصلی را روی حالت قطع یا خاموش قرار دهید

به افراد داخل کابین اطمینان خاطر دهید که خطری آنها را تهدید نمی کند و هوا به صورت عادی درون کابین جریان دارد

دسته ترمز روی موتور را  آزاد کرده و به سمت خود کشیده نگه دارید،سپس فلکه انتهایی موتور را به سمت چپ و یا راست بگردانید تا باعث حرکت کابین به سمت بالا و یا پایین بشود

با حرکت دادن کابین به سمت بالا یا پایین * جهت حرکت راحت تر * کابین را مقابل یک طبقه قرار داده و با دست درب را باز کرده نفرات را خارج کنید