صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

مدار اتوماتیک کنترل دما

از این مدار میتوان برای کنترل اتوماتیک دمای منزل و یا اتومبیل استفاده نمود . بیس مدار با دستگاه جوجه کشی یکسان می باشد . میتوان دمای بالا و پایین برای مدار تعریف نمود . مثلا با رسیدن دما به 26 درجه کولر روشن شده ب با رسیدن به عدد 22 درجه خاموش شود و یا با رسیدن به عدد 16 درجه بخاری را روشن کند. مدار بسیار ساده و ساخت آن آسان است . حافظه مدار در صورت قطع برق باقی می ماند.