صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

مدار ولتمتر 0 تا 30 ولت با دقت 0.1 ولت و سرعت نمایش 5 میلی ثانیه

0 - 30  volt voltmeter  with a precision of 0.1 volt