صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

3 or more step elevator circuit with relay  

مدار بالابر یا آسانسور یک سرعته برای 3 توقف یا بیشتر تمام رله ای

el 2.jpg

V 1

V 1.1

elevator.jpg

سلکتور طبقه میانی به شکل زیر عمل میکند

وقتی در طبقه میانی هستیم پایه 32 به هیچ جا نباید وصل باشد

وقتی در طبقه سوم هستیم (جهت حرکت از پایین به بالا ) 32 به 50 وصل می شود

وقتی در طبقه همکف هستیم (جهت حرکت از بالا به پایین ) 32 به 51 وصل می شود

When the elevator on the middle floor 32 not connect to other terminal

When the elevator on the first floor  32 connect to 51

When the elevator on the third floor 32 connect to 50