صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

Fm transmitter with 2 transistors

فرستنده اف ام 2 ترانزیستوری با 2 طبقه تقویت و برد حدود 100 متر